پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
درمان های زیستی ،نظیر درمان دارویی فجراحی و استفاده از وسایل مکانیکی ،به منظور درمان موارد خاصی از اختلالات جنسی به کار می روند