پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
طرحواره یا اسکیما فکر نادرست و عمیق و ناخودآگاه در مورد خود یا دیگران یا دنیا است که رفتارهای ما را طراحی می کند.
بیماران مبتلا به طرحواره استحقاق-بزرگمنشی علایم زیر را دارند
طرحواره درمانی یا درمان مبتنی بر طرحواره یک درمان ابتکاری و تلفیقی است