پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
الگوی غیر انطباقی سوء مصرف مواد که موجب تخریب و آسیب بالینی می‌شود و با سه نشانه از مجموع نشانه های زیر در طی دوره‌ی ۱۲ ماهه تظاهر می کند
مکانیسم محرومیت ناشی از توقف فعالیت سیستم های انتقال دهنده عصبی درون زاد با مصرف مداوم مواد و بدون استفاده ماندن سیستم های تولید کننده ی ناقلان عصبی، انتقال دهنده های عصبی درون زاد دچار اختلال می شوند