پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مهارت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله  از دیگر فاکتورهای شناختی می‌توان به نقش ناتوانی در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله، در بروز رفتار سوء مصرف مواد توجه کرد.