پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همه چیز در باره نفرت  نفرت چیست؟ علل تکاملی نفرت کدامند؟ نفرت چه کاربردی دارد؟  نفرت چه عوارضی دارد؟ نفرت چه انواعی دارد ؟ نفرت چه درمانی دارد؟ نفرت چه تفاوتی با کینه دارد؟  اگر نفرت مزمن شود به کینه تبدیل می شود.  آیا نفر