پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
یکی از مهم ترین مسائل زناشویی در میان زوجین این است که طرفین شناخت کافی از نیاز ها و تفاوت های یکدیگر داشته باشند.