پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
هفت فن، در حرفه درمان نظام‌های خانواده بوئنی، و برجسته‌ترین می باشند: ۱. نمودار نسلی: بوئن از نخستین روزها که در نیمه شاغل بود، از چیزی که یک نمودار خانواده خواند، برای جمع آوری و سازماندهی داده های مهم مرتبط با نظام‌های خ