پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مهمترین محدودیت روش همبستگی این است که وجود همبستگی میان دو پدیده به معنای ثبوت رابطه سببی میانه آن دو پدیده نیست.