پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنس گرایی یعنی گرایش به داشتن رابطه جنسی با جنس موافق. این گرایش می تواند ذهنی یا رفتاری باشد‌
همجنسگرایی  به گرایش و علاقه  جنسی و عاطفی شخصی، به شخصی همجنس می گویند.
گزارش شده میزان آندروژن های جاری مردان همجنس گرا کمتر از مردان غیر همجنس گرا است