پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنس گرایی یعنی گرایش به داشتن رابطه جنسی با جنس موافق. این گرایش می تواند ذهنی یا رفتاری باشد‌