پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مکانیسم محرومیت ناشی از توقف فعالیت سیستم های انتقال دهنده عصبی درون زاد با مصرف مداوم مواد و بدون استفاده ماندن سیستم های تولید کننده ی ناقلان عصبی، انتقال دهنده های عصبی درون زاد دچار اختلال می شوند