پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تجربه نشان می‌دهد که اگر رابطه نامشروع آشکارا بیان شود و زن و شوهر آن را کاملا پذیرفته باشند، با این وجود کار درمان راحت تر خواهد بود
اثر محیطی، به ویژه در دوران کودکی، در ایجاد انحرافات جنسی فوق العاده است. پاولوف تمام واکنش‌های جنسی و غیر جنسی آدمی را به انگیزه های محیطی و تداخل انعکاس های شرطی نسبت می‌داد و به راستی نیز رفتارهای جنسی انسان در بسیاری ا