پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
چالش با یک فکر منفی خودآیند اجازه بدهید با افکار خودآیند شروع کنیم. ما می توانیم در ارتباط با بسیاری از افکار خودآیندمان مجموعه ای از سوال هایی را مطرح کنیم که روش‌های جایگزین مشاهده امور را برای ما فراهم نمایند. شما با تو