پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
چگونگی دفاع از خود در مقابل ناراحتی روانی  طبق نظریه فروید، اضطراب شدید و تعارض های عاطفی، مکانیسم های دفاعی را فعال می‌کنند. این مکانیسم‌های توجیه های روانی است که به کمک آنها خود را در مقابل دردهای روانی محافظت می کنیم.