پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کنترل خشم به سبک زیر روشی کاملا ساده است ولی اثری فوق العاده دارد زیرا این روش ها در سراسر دنیا مورد استفاده هستند و مورد تایید قرار گرفته اند.
خشم، بسته به نوع و روشی که افراد بروز می دهند، می تواند هم مثبت باشد و هم اثرات منفی بر جای بگذارد.
خشونت خانگی جنبه ای از رابطه زن / مرد است که نیاز به توجه ویژه دارد.
رویداد ناخوشایندی روی میدهد و طرز تلقی فرد نسبت به آن رویداد سبب می‌شود که فرد احساس خشم کند
تکنیک های خشم مبتنی بر درمان رفتارهای وسواسی/ اعتیاد است که با ذکر جزئیات تحت عنوان برنامه کنترل عادت ها، آورده شده است. تمامی روش های درمانی مبتنی بر بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی که در زیر آمده است، جهت کنترل خشم، مفید است
خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، است. کسانی که دچار تعارض درونی شدید برخاسته از خشم اند، از ابراز قاطعانه خود و مرزبندی با دیگران ناتوان اند.