پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تحقیقی جدید توسط محققان روانشناسی دانشگاه ایالت میشیگان نشان میدهد، هنگامی که کودکستانی ها در کنار یکدیگر به سر میبرند، سعی بر تقلید شخصیت یکدیگر میکنند.
برای اینکه نتایج خوبی در تربیت کودک خود به دست آورید موارد زیر بسیار کمک کننده هستند
واژه تربیت˓ در واقع به معنای تعلیم دادن یا پرورش˓ شامل مجموعه ای از روش های مثبت و منفی است.
روز و شب اداری کنشی که شامل ادرار غیر ارادی می‌شود؛ علت جسمی ندارد. طی روز یا شب و پس از سنی که دیگر از کودک توقع نگهداری ادرار وجود دارد، صورت می‌گیرد
عزت نفس یعنی میزان ارزشی است که فرد به خودش قائل است
اصولی کلی وجود دارند که بر تمامی انواع مداخلات بازی درمانی حاکم هستند و متعلق به دیدگاه و یا روش خاصی در این رشته نیستند.