پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بیش فعالی باعث میشود که افراد نتوانند پاسخ ها و عملکرد های غیر ارادی خود را کنترل کرده و در نتیجه نتوانند پاسخ مناسبی به آنها بدهند.