پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اسم همکاران

نام پزشکان مجرب و متخصص کلینیک مشاوره فوق تخصصی آرمیتا

1.دکتر حسین موسی زاده. پزشک و متخصص روانشناسی بالینی
2.دکتر عطیه صفر زاده. متخصص روانکاوی

3.دکتر رامین نیافر. روانپزشک. فوق تخصص خواب

4.دکتر فرزانه شهبازی. روان سنج

5.کاوه رضایی. کارشناس ارشد روانشناسی کودک

6.طیبه صفایی. کارشناس ارشد روانشناسی
7.فاطمه گودرزی. کارشناس ارشد روانشناسی