پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ذهنیت های مرتبط با سبک های مقابله ای جدید زمانی که یانگ و همکارانش قصد داشتند تا طرحواره درمانی را برای درمان بیماران مبتلا به اختلالات شدیدتر (مرزی و خودشیفته) به کار ببرند، به تدریج مفهوم ذهینت را به وجود آوردند.