پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
شب زفاف و پیچیدگی آن برای زنان تازه عروس بنا به طبیعت از نخستین نزدیکی یا آموزش اکراه دارد و علت آن معمولاً درد جسمانی نیست، که اگر همراه با آرامش و خودداری و صبوری مرد باشد خیلی جزئی است. غالباً خود دختر هم نمی‌داند علت ا