پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

زوج درمانی هیجانی چیست؟

در اینجا به ارایه یک چهارچوب توسعه یافته 5 مرحله ای با 14 قدم˓که این روند را به روشنی تشریح می کند˓ می پردازیم.

زوج درمانی هیجان مدار
قدم های اصلی درمان


1- موضوعات ارایه شده توسط زوج را مشخص کنید و ارزیابی کنید که این موضوعات چگونه و به کدام یک از تضادهای هسته ای در زمینه های جدایی¬¬ - پیوستگی ˓و استقلال - وابستگی مربوط می شوند.
2- چرخه تعاملی منفی را مشخص کنید.
3- به احساسات تایید نشده ای که بنیان وضعیت های تعاملی کنونی را گذاشته اند˓دسترسی پیدا کنید.
4- مشکل یا مشکلات را بر اساس احساسات بنیادی تعریف کنید.
5- مراجع را ترغیب کنید تا آن دسته از نیازها و جنبه های فردی را که انکار کرده˓و از آن خود نمی داند را به رسمیت بشناسد.
6- هر یک از زوجین را ترغیب کنید که تجربه هیجانی شریک زندگی خود را بپذیرد.
7- ابراز خواسته ها و نیازها را تسهیل کنید تا رابطه بازسازی شود.
8- پایه گذار ظهور راه حل های جدید باشید.
9- وضعیت های جدید را مستحکم کنید.
این قدم ها به طور مشروح توسط جانسون در1996مورد بحث قرار گرفته اند ، و به عنوان سه مرحله چرخه منفی طبقه بندی شده اند: تشنج زدایی˓ بازسازی تعامل منفی و استحکام و یکپارچگی. در اینجا به ارایه یک چهارچوب توسعه یافته 5 مرحله ای با 14 قدم˓که این روند را به روشنی تشریح می کند˓ می پردازیم. این توسعه شامل قدم های بیشتری است که در مقایسه با چهارچوب اصلی˓تمرکز بیشتری برفرایندهای شخصی دارند. این قدم های افزوده شده به ما کمک می کنند که روی فرایندهای هیجانی هر فرد یکپارچه تر کار کنیم˓تمرکز بیشتری کرده و به همراه تغییر رابطه˓تغییر شخصی را نیز ترویج کنیم. این پنج مرحله عبارتند از :
1- اعتبار بخشی و تشکیل اتحاد درمانی
2- تشنج زدایی از چرخه منفی
3- دستیابی به احساسات زیر بنایی
4- بازسازی تعامل منفی
5- استحکام بخشی و یکپارچه کردن رابطه.چهارچوب پنج مرحله ای


با وجود این که مراحلی که در ادامه می آیند به گونه ای تشریح شده اند که گویا یک ترتیب خاص را تشکیل می دهند˓ بهتر است که این مراحل را به عنوان مراحلی که دارای همپوشانی هستند˓در نظر بگیریم. به علاوه˓درمانگر بین مراحل مختلف رفت و آمد دارد˓ به گونه ای که مرحله اعتبار بخشی و تشکیل اتحاد درمانی به کل دوره درمان ارتباط دارد.


مرحله1: اعتبار بخشی و تشکیل اتحاد درمانی


این مرحله بر ایجاد امنیت و توسعه یک اتحاد درمانی تاکید دارد. این مرحله شامل قدم های زیر است:
1. با وضعیت هر یک از زوجین و درد نهفته آنها همدردی کرده و به آنها اعتبار دهید.
2. موضوعات مورد اختلاف را مشخص کنید. ارزیابی کنید که چگونه هر یک از این موضوعات بازتابی از مشکلات اساسی در زمینه های پیوستگی و هویت هستند.مرحله2: تشنج زدایی از چرخه منفی


مرحله دوم بر کاهش واکنش پذیری هیجانی بین زوج تاکید دارد و شامل قدم های زیر است:
3. نوع چرخه تعاملی منفی و جایگاه هر یک از زوجین دراین چرخه را مشخص کنید˓و مشکل را بیرونی کرده و آن را به چرخه تعاملی منفی نسبت دهید.
4. هیجانات دلبستگی و یا هویت محوری که تایید نشده اند˓و زیربنای وضعیت های تعاملی کنونی هستند را مشخص کنید.
5. حساسیت ها و آسیب پذیری های هر یک از زوجین و ریشه های تاریخی این موارد را مشخص کنید تا زوج درک خود از چرخه تعاملی منفی را بسط دهد.
6. مشکل را بر اساس احساسات زیر بنایی آسیب پذیرتر˓که به نیازهای هویتی و دلبستگی مربوط می شوند˓ مجددا تعریف کنید.


مرحله3: دستیابی به احساسات زیر بنایی


این مرحله بر تجربه عملی و آشکارسازی هیجانات نهفته تاکید دارد: قدم های زیر مظهر و هسته مرکزی درمان هیجان مدار است:
7. نیازها و احساسات تایید نشده ای که پایه و اساس وضعیت های تعاملی زوج هستند را پیدا کنید و آنها را برای طرف مقابل آشکار سازید:
- شخص سرزش کننده احساس ترس˓غم و تنهایی را ابراز می کند.
- شخص منزوی احساس ترس و اضطراب را ابراز می کند.
- شخص سلطه گر احساس شرم˓ترس˓یا خشم را ابراز می کند.
- شخص سلطه پذیر˓احساس خشم˓محدودیت˓یا ترس را ابراز می کند.
8. موانع درون روانی که سد راه دستیابی و آشکارسازی هیجانات می شوند را تعیین کنید.
9. مراجع را به شناسایی آن دسته از نیازها و جنبه های فردی که از آن خود نشده اند˓ترغیب کنید و آنها را با تعاملات ارتباطی پیوند بزنید.مرحله 4: بازسازی تعامل منفی


این مرحله بر اقدام بر اساس شیوه های جدید تعامل زناشویی تاکید می کند. قدم های10و 11 بیشتر حول محور روابط بین فردی می چرخد˓و قدم 12 مجددا بر خود شخص تاکید می کند.
10. زوجین را ترغیب کنید تا تجربه (هیجانی) همسر و تصوری که او از خود دارد را بپذیرند.
11. برای ایجاد یک پیوند عاطفی واقعی و بازسازی تعامل˓ابراز احساسات˓نیازها و خواسته ها را تسهیل کنید. برای این کار از شیوه های زیر استفاده کنید.
موضع گیری های شخص ملامت گر را ملایم تر سازید.
شخص منزوی را مجددا درگیر رابطه کنید.
شخص سلطه گر را ترغیب کنید˓که ازمواضع خود کوتاه بیاید(تشنج زدایی از رابطه).
شخص مطیع را ترغیب کنید˓به ابراز مواضع خود بپردازد و از آنها دفاع کند.
12. خود ترمیمی و تغییر الگوهای هیجانی ناهنجار در هر یک از زوجین را ترغیب کنید˓تا باعث تسهیل در تغییرات فردی و زوجی پایداری شوند.


مرحله5: استحکام و یکپارچگی


در مرحله پایانی به تقویت تغییرات تعاملی و روایت های جدید زوجین(از خود و دیگری) می پردازیم. مراحل زیر کار درمانی متمرکز رفتاری و روایتی(هویتی)را ارایه می کند:
13. ظهور تعاملات و راه حل های جدید برای تعاملات و یا موضوعات مشکل آفرین را تسهیل کنید.
14. جایگاه ها و روایت های (هویتی) جدید را مستحکم کنید.

 نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات