پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

منتقد تهمت زن  • زنان این دسته بیشتر وقت خود را صرف شکایت و انتقاد می‌کنند. • آنها با معشوقه‌شان قطع
شر راه انداز • آنها به ندرت شایعات را به همان صورتی که شنیده اند، برای دیگران بازگو می کنند. • آنها
مشکوک دیر باور (پارانوئید) • شما هرگز نمیتوانید به این افراد بگویید ویژگی اخلاقی مشکوک بودن یا دیربا
عاری از هرگونه احساس • این افراد عاری از حس احساس و عاطفه هستند. • این افراد مثل دیوار می‌مانند، خشک
خودبین همه چیزدان • زنان این دسته خود را باهوش می‌دانند و به نوعی مثل یک دایره المعارف سیار هستند؛ ا
وسواسی نسبت به کنترل همه چیز • آنها مثل راننده اتوبوس هستند و خیال می‌کنند خودشان باید به مسافر بگوی
اهل رقابت • افراد این دسته سال‌ها برای برتری گرفتن از دیگران در حال رقابت هستند، اما مدت زیادی است ک
مغرور پرافاده • این افراد تنها وقتی شما را دوست دارند که شما هم از کسانی که آنها خوششان نمی‌آید، خوش
حق به جانب و پر ادا اطوار • تنها زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند وقتی است که کفش تنگ پوشیده باشند. •
متعصب • این دسته از افراد را به سختی می‌توان تشخیص داد، ولی سخت‌تر آن است که بخواهید آنها را از زندگ
خسیس و ناخن خشک • مردان این دسته از دیدن زنی که لباس‌های گران قیمت می‌پوشد، لذت می‌برند، البته به جز
فضول • این افراد به طبقه فضول‌ها تعلق دارند. • این افراد دست از سر کشیدن در زندگی مردم برنمی‌دارند.