پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

بیرون دادن نفس برای رهایی از فشار عصبی این روش را می‌توان در کنار روش‌های دیگر به کار برد، چون به شم
منتقد تهمت زن  • زنان این دسته بیشتر وقت خود را صرف شکایت و انتقاد می‌کنند. • آنها با معشوقه‌شان قطع
شر راه انداز • آنها به ندرت شایعات را به همان صورتی که شنیده اند، برای دیگران بازگو می کنند. • آنها
مشکوک دیر باور (پارانوئید) • شما هرگز نمیتوانید به این افراد بگویید ویژگی اخلاقی مشکوک بودن یا دیربا
عاری از هرگونه احساس • این افراد عاری از حس احساس و عاطفه هستند. • این افراد مثل دیوار می‌مانند، خشک
خودبین همه چیزدان • زنان این دسته خود را باهوش می‌دانند و به نوعی مثل یک دایره المعارف سیار هستند؛ ا
وسواسی نسبت به کنترل همه چیز • آنها مثل راننده اتوبوس هستند و خیال می‌کنند خودشان باید به مسافر بگوی
اهل رقابت • افراد این دسته سال‌ها برای برتری گرفتن از دیگران در حال رقابت هستند، اما مدت زیادی است ک
مغرور پرافاده • این افراد تنها وقتی شما را دوست دارند که شما هم از کسانی که آنها خوششان نمی‌آید، خوش
حق به جانب و پر ادا اطوار • تنها زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند وقتی است که کفش تنگ پوشیده باشند. •
متعصب • این دسته از افراد را به سختی می‌توان تشخیص داد، ولی سخت‌تر آن است که بخواهید آنها را از زندگ
خسیس و ناخن خشک • مردان این دسته از دیدن زنی که لباس‌های گران قیمت می‌پوشد، لذت می‌برند، البته به جز