پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

ذهنیت خنده اتوماتیک در کار بالینی با برخی از بیماران، متوجه لبخند مصنوعی مداوم یا خنده های بی مناسبت
عناصر شناختی در سستی انتخاب موقعیت ضعف برای به دست آوردن منفعت مهمترین موضوع عناصر شناختی در سبک مقا
عناصر رفتاری در سستی  بیمار به دنبال پیشگیری از فعال شدن طرحواره‌هایش و برای به دست آوردن یک حاشیه ا
ذهنیت های مرتبط با سبک های مقابله ای جدید زمانی که یانگ و همکارانش قصد داشتند تا طرحواره درمانی را ب
مدل جابه جایی هشت گانه در نقطه اوج تسلیم بیمار می گوید که دیگر صبرم تمام شده است. در نقطه اوج جبران
نقطه اوج در سبکهای مقابله ای آنچه مسلم است اینکه اغلب بیماران تنها در یک سبک مقابله ای قرار می گیرند
چهار موضوع مهم در رابطه با سبک های مقابله ای ناسازگار موضوع اول: ابهام و شبهه در انتخاب سبک مقابله ا
ضرورت و اهمیت سبکهای مقابله ای جدید همان طور که می دانیم طرحواره های ناسازگار اولیه به سادگی تعدیل و
آشنایی با سبکهای مقابله ای ناسازگار «جدید» • تطبق واکنشهای فیزیولوژیکی شش گانه با سبکهای مقابله ای ن
تفاوت سبکهای مقابله ای با پاسخ های مقابله ای (در طرحواره درمانی) معمولاً تمایز میان سبک های مقابله ا
فضول و فضولی فضولی یعنی وارد شدن یا نظر دادن در فضای خصوصی دیگران. ابتدا در هر رابطه ای فضای خصوصی
انتقال زمانی Time Shifting انتقال زمانی یا تغییر زمان وقتی که بیمار در گذشته زندگی می کند‌ این حالت